Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb

Labels:

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Name: Zheng C, E / 郑希怡 / Cheng Hei Yee (Zheng Xi Yi).
English name: Zheng Address Miko / Yumiko Cheng.
Other names: 郑雅文 / Cheng Nga Man (Zheng Ya Wen), Yumi.
Real Name: 郑烈琼 / Cheng Liet King (Zheng Lie Qiong).
Place of birth: Shanghai, China
Height: 170cm / 50kg.
HK Group: 3T (with Mandy and Maggie Lau).
Under: Emperor Entertainment Group.
Other: She was born in Shanghai. And moved to Hong Kong along with her ​​family when she was 11 years old.
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb 

Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb
Hong Kong Hot Girls Yumiko Cheng » AsianCeleb

0 comments:

Post a Comment